Schreib uns auf:
inaya-zuerich@immerda.ch
Spenden an:
Verein Inaya Zürich
Konto: 16-23816-2
IBAN: CH63 0900 0000 1602 3816 2 8005 Zürich
NEDEN INAYA
Göçmen kadın ve queerler toplumda Basel'deki mevcut dayanışma yapılarına da yansıyan, çok yönlü baskı yaşıyor. Şimdiye kadar, bu yapılar çoğunlukla cis erkekler tarafından desteklendi.
Bu çok yönlü baskı başka alanlarda da belirgindir. Örneğin, iltica merkezinde kadınlar ve queerler, kendileri için güvenli olmayan toplu kamplarda kalmaya zorlanıyor. Jinekolojik tedavilere erişim büyük ölçüde engelleniyor veya reddediliyor. Ayrıca, kadınlar ve querler mali açıdan da ek olarak yük altındadır; örneğin hijyen maddeleri gibi artan temel ihtiyaçlar. INAYA'nın varlığından bu yana, iltica merkezlerinde transların cinsiyet uyum süreçlerinde gerekli herhangi bir tavsiye veya tıbbi desteğe erişmesinin pek mümkün olmadığını gözlemledik. Burada cis-seksist temelli bir sistemle birleşen ve transların psiko-sosyal durumunu neredeyse çekilmez hale getiren iltica odaklı ve mali yani milliyetçi-ırkçı ve sınıfçı engeller var.
INAYA bir dayanışma yapısı olarak bu nedenlerle doğrudan kadınlar ve queerlerle dayanışma göstermek istiyor ve bu şekilde desteğe ihtiyacı olanların dayanışmacı kişi ve kuruluşlarla bir araya gelmesini sağlayan bir ağ olarak hareket etmek istiyor.
INAYA'nın insanları hayatın farklı alanlarında destekler ve bunu yaparken somut olarak dayanışmacı doktorlar, tercümanlar veya örn. Freiplatzaktion, İsviçre Transgender Ağı gibi araçları kullanır. Bu tür danışma merkezleri, olanakları yeterli olmayan kişileri INAYA ile temasa geçirir ve INAYA da gerektiğinde ilgili kişilerle randevular düzenler.
Destek, mali destek şeklinde olabileceği gibi, erişilemeyen bilgilere ulaşma, ilticacılara resmi kurumlarda eşlik etme veya çeviri düzenleme şeklinde de olabilir. INAYA, ev arama sürecine yardım eder ve burada da maddi destek sağlayabilir.
INAYA kadın ve queerler tarafından oluşturulmuş devletten bağımsız bir yapıdır.
INAYA kadın ve queerler tarafından oluşturulmuş devletten bağımsız bir yapıdır.
"Kadın" derken, kendini kadın olarak tanımlayan trans, cis ve interseks kişileri kastediyoruz.
“Queer” derken, trans, non-biner, cinsiyetsiz, çok cinsiyetli ve ikili cinsiyet mantığının dışındaki diğer kişileri kastediyoruz. Yani trans düşmanlığı, cis-seksizm ve queer düşmanlığı tarafın yapısal olarak olumsuz etkilenen bütün insanlar.
Çünkü hepimiz bu yapılara maruz kalıyoruz - toplumdaki hakim mantığa uymayan insanlar için bu maruz kalışın büyük olumsuz etkileri var. Biz bu desteği verirken, kişilerin cinsiyetlerini kendilerinin belirleyebileceği inancıyla hareket ediyoruz ve transfobik, transmizojin ve cissexist sınıflandırmaya karşı net bir duruş sergiliyoruz.