Schreib uns auf:
inaya-basel@immerda.ch
Spenden an:
Verein Inaya-Basel
Konto: 15-809915-6
IBAN: CH07 0900 0000 1580 9915 6 4054 Basel
hintergrund
Serrupel:
INAYA saziyeke ji bo penaberên jin û queer e û navenda wê li Baselê ye. Dixwaze rasterast piştevaniya mirovan bike. Yek ji girîngtirîn erkan ew e ku pere ji kesên xwedî pere bigire û li wan kesan bike ku pêdiviya wan pê heye. Bi vî awayî divê pêdiviyên bingehîn demdirêj bêne dabin kirin. Saziyên ji bo penaberên jin û queer pir kêm in û xwegihandina yên mevcûd jî ecêb zor e. Ji ber vê yekê INAYA!
Aktuel
10.09.22 Lauf gegen Grenzen Basel (Meşa li hember sînoran)